24 listopada 2017 roku podczas Powiatowych Targów Zawodowych otwarto nową pracownię

 w zawodzie mechanik samochodowy w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim”.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4.384.106,22 zł
Kwota dofinansowania: 4.088.617,46 zł
Projekt realizowany będzie do 30.06.2022.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.