Uczniowie I Zespołu Szkół we Wschowie z klasy III technikum o profilu technik spedytor oraz technik żywienia i usług gastronomicznych zakończyli dwutygodniowy pobyt na praktyce zagranicznej w Austrii i we Włoszech. 13 spedytorów praktykowało w trzech firmach w Mediolanie , a 8 techników żywienia i usług gastronomicznych –  w trzech restauracjach w Wiedniu.

Wyjazd poprzedzony był wieloetapowymi przygotowaniami w formie zajęć z języka obcego branżowego, zajęć kulturowych oraz zajęć indywidualnych i grupowych z pedagogiem i z doradcą zawodowym. Pomimo dobrego przygotowania, niektórzy uczniowie mieli obawy, czy dadzą sobie radę w firmie w obcym kraju. Wiedzieli, że muszą się zmierzyć z barierą językową, korzystaniem ze środków komunikacji publicznej, a także z rozłąką z rodziną i przyjaciółmi. Po przyjeździe na miejsce, widok słonecznego Mediolanu i pięknego Wiednia pozwolił im na chwilę zapomnieć o wszelkich obawach związanych z praktyką. A w poniedziałek, pod opieką nauczycieli oraz organizatorów praktyk, udali się do swoich pracodawców: spedytorzy do firm spedycyjnych i magazynów, 
a „gastronomia” do restauracji. Pierwsze spotkania w firmach polegały na poznaniu swoich opiekunów praktyk, zakresu obowiązków oraz zasad bezpieczeństwa podczas pracy. A od wtorku, 
o różnych godzinach i różnymi środkami lokomocji, uczniowie samodzielnie wyruszyli do swoich miejsc pracy. 
W restauracjach przydział zadań dotyczył pracy w kuchni lub przy obsłudze gości. Uczniowie wykonywali takie zadania, jak: obróbka wstępna, krojenie i obieranie warzyw, przyrządzanie 
i wydawanie dań i deserów, nakrywanie i sprzątanie stołów, obsługa gości.

W firmach spedycyjnych uczniowie pracowali w magazynach, hurtowni oraz przy realizacji cateringu zewnętrznego. Ich zadaniem było rozładowywanie towarów z kontenerów, układanie towarów na magazynie, kompletowanie towarów, przygotowywanie wysyłki połączone z odpowiednim pakowaniem i zabezpieczaniem towarów, a następnie planowanie transportu. Ponadto młodzież zajmowała się dystrybucją towarów oraz obsługą kontrahentów oraz klientów indywidualnych.

Pierwsze dni były niewątpliwie stresujące, ponieważ nowe zadania i bariera językowa wymagały ogromnego skupienia i ciężkiej pracy. Ale już po kilku dniach każdy wiedział, co do niego należy, komunikacja z pracownikami przebiegała coraz lepiej, a dojazd do pracy nie był trudny, chociaż dla niektórych dość długi. Na półmetku każda grupa uczestniczyła w programie kulturalnym. Spedytorzy udali się do XX-wiecznej Galerii Vittorio Emanuele II, Zamku Sforzów i Parku Sempione, a także zwiedzili Katedrę Narodzin św. Marii w Mediolanie oraz Piazza Duomo oraz Stadion San Siro.

Praktykanci z Wiednia odbyli spacer po mieście z przewodnikiem, podczas którego zobaczyli m.in. Operę Wiedeńską, Hotel Sacher’a, kompleks pałacowy Hofburg, a na koniec zwiedzili Muzeum Historii Natury oraz Pałac Schönbrunn. Drugi tydzień praktyk był bardzo pracowity dla wszystkich. Dlatego uczniowie zostali wysoko ocenieni przez swoich tutorów. Przede wszystkim chwalono ich za pracowitość  i odpowiedzialne realizowanie powierzonych im zadań. Na zakończenie uczniowie otrzymali certyfikaty i zaświadczenia z odbytych praktyk.

Dla każdego z nich pobyt na praktyce zagranicznej to ważne doświadczenie pod wieloma względami. Nabyli nowe kompetencje, poznali sposób i organizację pracy w firmie zagranicznej, przełamali barierę językową oraz uwierzyli we własne możliwości.

W kwietniu na dwutygodniową praktykę do firm w Budapeszcie wyjeżdża 17 uczniów klasy III technikum o profilu elektryk.

Podróż, pobyt i organizacja praktyki jest możliwa dzięki środkom z projektu „Ponadnarodowej mobilności uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”   o nazwie  „Dobra profesja otwiera wiele drzwi” realizowanego przez  I Zespół Szkół we Wschowie,  który jest finansowany ze  środków  Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

I ZS Wschowa