1 czerwca br. zawarte zostało kolejne już porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. J.A. Komeńskiego w Lesznie – reprezentowaną przez Rektora prof. dr. hab. Macieja Pietrzaka a Zespołem Szkół im. S. Staszica we Wschowie – reprezentowanym przez Wicestarostę Powiatu  – pana Wojciecha Kuryłło oraz Dyrektora – pana Damiana Janowicza.

Zainteresowane placówki uzgodniły m.in. prowadzenie obszernego dialogu na płaszczyźnie naukowej i kulturalnej oraz uczestniczenie uczniów ZS we Wschowie w wybranych zajęciach i wykładach organizowanych przez PWSZM Umowa ta umożliwi również uczniom i nauczycielom ZS korzystanie ze zbiorów Biblioteki Uczelnianej PWSZ oraz cykliczne spotkania dla uzdolnionych uczniów, przygotowujących m.in. do konkursów matematycznych.