Odbiór świadectw dojrzałości będzie możliwy
od 4 lipca 2019
godz.12.00 w sekretariacie szkoły.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY