Długie procedury i sytuacja epidemiczna to czynniki, które wpływają na proces funkcjonowania oddziału przygotowania wojskowego. Zawieszone jest szkolenie praktyczne w jednostce patronackiej – 4 Zielonogórskim Pułku Przeciwlotniczym w Czerwieńsku, a słuchacze odbywają tylko zajęcia teoretyczne m.in. z podstaw taktyki, topografii, SERE (Survival, Evasion, Resistance, Escape czyli działania w izolacji), TCCC (Tactical Combat Casualty Care – taktyczno-bojowa opieka nad poszkodowanym), znajomości uzbrojenia i wyposażenia sił zbrojnych.

Ale coś drgnęło – z szeregu ofert złożonych przez firmy chcące umundurować i wyposażyć nasz OPW wybrano oferenta budzącego największe zaufanie i deklarującego dostarczyć więcej niż przewiduje to tzw. „pakiet wyposażenia”. Trwają rozmowy nad szczegółami umowy i pierwsze przymiarki uczniów.

Będziemy informować na bieżąco o efektach tych prac organizacyjnych.

  1. R.

R. R.