Dyrekcja I Zespołu Szkół im. St. Staszica we Wschowie informuje, że na rok szkolny 2018/2019 planowane jest  kształcenie w następujących szkołach:

Liceum Ogólnokształcące  „Bezpieczeństwo publiczne”

Technikum Informatyczne

Technikum  Spedycyjne

Technikum Mechaniczne

Technikum Ekonomiczne

Technikum Elektryczne

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Szkoła Branżowa I Stopnia w zawodzie:

–  sprzedawca,

–  mechanik samochodowy,

–  ślusarz,

–  lakiernik,

–  fryzjer,

oraz w klasach wielozawodowych (w dowolnym zawodzie zgodnym  z wykazem zawodów w województwie lubuskim).

Aby kształcić się w Szkole Branżowej I Stopnia, należy podpisać umowę z pracodawcą o praktyczną naukę zawodu.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Szkoły.

bip
dpjw
wtp
jugend