Dyrekcja I Zespołu Szkół im. St. Staszica we Wschowie informuje, że na rok szkolny 2017/2018 planowane jest  kształcenie w następujących szkołach:

Liceum Ogólnokształcące  „Bezpieczeństwo publiczne”

Technikum Informatyczne

Technikum  Spedycyjne

Technikum Mechaniczne

Technikum Ekonomiczne

Technikum Elektryczne

NOWOŚĆ: Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie:

–  sprzedawca,

–  mechanik samochodowy,

–  ślusarz,

–  lakiernik.

oraz w klasach wielozawodowych (w dowolnym zawodzie zgodnym  z wykazem zawodów w województwie lubuskim).

Aby kształcić się w Zasadniczej Szkole Zawodowej, należy podpisać umowę z pracodawcą o praktyczną naukę zawodu.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Szkoły.

bip
dpjw
wtp
jugend