Od tygodnia kadeci klas pierwszych LO chodzą do szkoły w mundurach. To zobowiązuje- zgodnie z Regulaminem klas mundurowych (dostępny na stronie szkoły) „mundur noszony ma być z zachowaniem należnego mu szacunku”, na co zwracana jest szczególna uwaga przełożonych uczniów.

W ubiegły czwartek klasa I LO (8) odbyła pierwsze w mundurach zajęcia z musztry indywidualnej i zespołowej.
RR.- koordynator ds. klas mundurowych