Oddział przygotowania wojskowego – jedyny w Powiecie!

Chcesz do wojska? Ucz się w Staszicu!

Starania Starosty Wschowskiego o utworzenie oddziału przygotowania wojskowego (OPW) w Liceum Ogólnokształcącym I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie zakończyły się wielkim sukcesem. Powiat Wschowski otrzymał decyzję Ministra Obrony Narodowej zezwalającą na jego utworzenie. Jednostką wojskową odpowiedzialną za prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów OPW będzie 4 Pułk Przeciwlotniczy w Czerwieńsku.

Oddział Przygotowania Wojskowego dedykowany jest dla młodzieży, która swą przyszłość chce związać ze służbą w Siłach Zbrojnych R.P. Absolwenci tego kierunku będą korzystać z preferencji przy przyjmowaniu do służby wojskowej zawodowej, w Obronie Terytorialnej, kandydackiej (na wyższych uczelniach wojskowych) oraz w rezerwach osobowych MON.

Ministerstwo oraz organ prowadzący szkołę przyznają na realizację programu szkolenia środki finansowe, m. in. na: zakup umundurowania, niezbędnego sprzętu, dowóz do jednostki patronackiej i inne.

Program szkolenia rozłożony na 4 lata nauki w liceum obejmuje zajęcia z musztry, regulaminów, taktyki, logistyki, pomocy medycznej na polu walki, łączności, terenoznawstwa i szereg innych.