Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim” realizowany jest od 2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Jest to największy projekt kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim o wartości 4.384.106,22 zł, który będzie realizowany do 30 czerwca 2022 roku.

Ze wsparcia mogą korzystać uczniowie i nauczyciele I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie oraz w Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 1 we Wschowie.

Dzięki realizacji projektu uczniowie realizują kolejne zajęcia, podnosząc swoje kompetencje, kwalifikacje i umiejętności, a szkoły zyskają wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, która pozna innowacyjne rozwiązania stosowane w branżach w zakresie nauczanych przedmiotów.

Od lutego br. w I Zespole Szkół we Wschowie odbywają się dodatkowe zajęcia:
– z języka angielskiego prowadzone przez Katarzynę Golińską i Paulinę Bajończak;
–  z zakresu uproszczone formy podatkowe i podstawy analizy ekonomicznej przedstawiane przez Jadwigę Hartman;
– dla technikum spedycyjnego prowadzone przez Magdalenę Jankowską-Filipek;
– z zakresu Akademia Cisco nauczana przez Marcina Usielskiego;
– z zakresu przedmioty zawodowe dla technika żywienia i usług gastronomicznych prowadzone przez Aldonę Szymańską;
–  przygotowujące zdanie kwalifikacji E 7.1 prowadzone przez Jarosława Łasek.