Drugiego czerwca odbyły się próby sprawności fizycznej dla absolwentów szkół podstawowych, którzy chcą kontynuować naukę w OPW w naszym liceum ogólnokształcącym. Przystąpiło do nich 32 kandydatów. Poszczególne konkurencje sprawdzały siłę, wytrzymałość i szybkość/zwinność – istotne cechy dla (być może) przyszłych żołnierzy. Wszyscy uczestnicy prób podeszli do nich z ogromnym zaangażowaniem, ponieważ ich wyniki będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

R.R.