14 listopada 2016 roku w „ Staszicu” obchodziliśmy Święto Niepodległości legalnie, wspólnie i radośnie. Młodzież z klas zawodowych, liceum oraz technikum wzięła udział w I Przeglądzie Pieśni Patriotycznych w auli szkoły. Uroczystość została rozpoczęta wprowadzeniem sztandaru, odśpiewaniem hymnu narodowego, powitaniem młodzieży i nauczycieli przez pana Dyrektora Damiana Janowicza słowami zwracającymi uwagę na konieczność wychowywania w duchu patriotycznym oraz na wartości kształtujące charakter każdego Polaka. Pan Dariusz Palicki  przygotował rys historyczny na temat  wydarzeń, które doprowadziły do tego, że 11 listopada jest Świętem Niepodległości.

Uczniowie poszczególnych klas: IA, IB, ILO, I TEI, IITE, IITSI, ITEL, ITSŻ, IILO, IIITSM przygotowali się do wzięcia udziału w przeglądzie pieśni w wielu kategoriach: opracowali genezę wylosowanego utworu, zadbali o strój wyrażający szacunek dla tych, którzy walczyli o wolność ojczyzny, wykonali plakaty upamiętniające wydarzenia związane z procesem tworzenia się niepodległej Polski, śpiewali pieśni zajmujące ważne miejsce w kanonie twórczości polskiej muzyki, które są znane młodszym i starszym.

Oto skład komisji oceniającej występy klas: dyrektor szkoły pan Damian Janowicz, wicedyrektor szkoły pani Halina Bartkowiak, pan Maciej Aleksandrowicz, pan Maciej Sadowski i pan Marek Jarosz.

Za udział w I Przeglądzie Pieśni Patriotycznych zwycięzcy uczniowie otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody.

I miejsce zajęła klasa ITEI

II miejsce zajęła klasa IILO

III miejsce zajęła klasa ILO

 

Organizatorami I Przeglądu Pieśni Patriotycznych byli: Ewa Radzijewska i Dariusz Palicki.