Nasza szkoła bierze udział w akcji „Przerwany Marsz…” która ma polegać na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego, przez fakt wybuchu II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. 

 

Możesz dołączyć do naszej instytucji poprzez zarejestrowanie się na stronie przerwanymarsz.pl