Kalendarium naboru kandydatów do I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie
na rok szkolny 2017/2018

od 15.05.2017 do 26.05.2017 składanie wniosków (podań) o przyjęcie do szkoły
od 23.06. 2017 do 27.06.2017 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
29.06.2017 o godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
do 06.07.2017 do godz. 15.00

 

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
07.07.2017 o godz. 12.00

 

podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych