Poniżej szczegółowy harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

Godzina Klasy Typ szkoły Miejsce  
8.00              I Zespół Szkół Klasztor Ojców Franciszkanów
9.00 I
II
III
 LO, Technikum, Szkoła Branżowa
 LO, Technikum, Szkoła Branżowa
 Szkoła Branżowa po gimnazjum i 8 klasie
Boisko szkolne
10.00 III
IV
 LO, Technikum  
Technikum
Boisko szkolne