I Zespół Szkół im. Stanisława Staszica po raz drugi włączył  się w realizację Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka, tym razem w edycji 2020/2021. Inicjatorem programu jest Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.
           W ramach kampanii uzyskać można informacje , jak  prawidłowo sprawdzić skórę i uchronić się przed czerniakiem. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości  na temat czerniaka.