Skrócony program
Zjazdu Absolwentów z okazji 70 – lecia szkoły

                                                6:30 – otwarcie biura Zjazdu
                                                11:30 – msza św. Kościół Św. Jadwigi
                                                13:00 – akademia – sala gimnastyczna
                                                14:30 – obiad
                                                15:00 – spotkania koleżeńskie
                                                18:00 – bal absolwentów