I Zespół Szkół realizuje w terminie 1 listopada 2018 – 31 października 2019  projekt „Ponadnarodowej mobilności uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”  
o nazwie: „Dobra profesja otwiera wiele drzwi”, który jest finansowany ze  środków  Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Już za kilka dni grupa 13 uczniów klasy III technikum o profilu spedycja oraz 8 uczniów z technikum 
o profilu żywienie i usługi gastronomiczne wyjedzie wraz z opiekunami na dwutygodniowe staże sfinansowane ze środków programu PO WER. Spedytorzy jadą do zakładów pracy w Mediolanie,
a gastronomia będzie praktykować w restauracjach w Wiedniu.

Obie grupy zawodowe zakończyły przygotowania do wyjazdu na dwutygodniowy staż zagraniczny, który odbędzie się w terminie 18.lutego – 1. marca 2019 we Włoszech i w Austrii.

Uczniowie wzięli udział w zajęciach przeprowadzonych przez pedagoga oraz nauczycieli
I Zespołu Szkół. Było to przygotowanie językowe w zakresie języka angielskiego i niemieckiego branżowego, przygotowanie kulturowe na temat życia i kultury we Włoszech i Austrii oraz przygotowanie pedagogiczne indywidulane i grupowe. Ponadto nasi praktykanci wzięli udział
w zajęciach z doradcą zawodowym, który przybliżył im zasady i normy obowiązujące powszechnie
w firmach.

W poniedziałek 11 lutego wszyscy uczestnicy oraz chętni rodzice wzięli udział w  spotkaniu organizacyjnym przed wyjazdem. Dowiedzieli się m.in. , jak będzie wyglądał ich dzień pracy
i wypoczynku, jakie obowiązują zasady na praktyce w firmach i po pracy, jakie będą warunki zakwaterowania i wyżywienia. Ważną częścią tego spotkania było podpisanie niezbędnych dokumentów przez wszystkich uczestników.

Uczniowie mają za sobą bardzo intensywny  czas przygotowań i miejmy nadzieję, że dobrze wykorzystają te dwa tygodnie samodzielnego pobytu za granicą w realnych warunkach pracy
w firmach w Mediolanie i restauracjach w Wiedniu. Życzymy im udanego pobytu i czekamy na relacje o efektach staży i wrażeniach z pobytu.

I ZS_Wschowa