Dnia 05.02.2018r. odbyło się spotkanie uczniów klasy: III Technikum Informatycznego i Technikum Spedycyjnego z panią Małgorzatą Jankowską – doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie.
Tematyka spotkania dotyczyła działalności Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy. Uczniowie uzyskali informacje dotyczące zasad rejestracji w urzędzie pracy, dokumentacji potrzebnej do rejestracji osoby bezrobotnej, rodzajów usług i instrumentów rynku pracy, form aktywizacji zawodowej (staże), szkoleń, kursów, warunków przyznania bonów na zasiedlenie, bonów zatrudnieniowych oraz projektów unijnych związanych z pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Młodzież została zapoznana z ofertami pracy oraz z barometrem zawodów 2018 dla powiatu wschowskiego.
Uczniowie otrzymali wiele wskazówek niezbędnych dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.
Spotkanie zorganizowała pani Beata Galusik –szkolny doradca zawodowy.