„Dobra profesja otwiera wiele drzwi” – spotkanie informacyjne dla rodziców

W dniu 10 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla rodziców uczestników zakwalifikowanych do projektu ”Dobra profesja otwiera wiele drzwi- Good profession opens many doors”, Projekt Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W spotkaniu wzięli udział także opiekunowie grup poszczególnych mobilności, koordynator projektu oraz wicedyrektor.

Rodzice uczestników stażu z klas III i II o profilach spedytor, elektryk oraz żywienie i usługi gastronomiczne zostali zapoznani z dotychczas zrealizowanymi działaniami oraz ze stanem przygotowań do mobilności. Poruszone zagadnienia to:

  • Informacje ogólne o projekcie,
  • Podsumowanie rekrutacji uczestników,
  • Terminy i miejsca mobilności,
  • Zakres przygotowania uczestników: językowego, kulturowego i pedagogicznego,
  • Konieczne dokumenty na wyjazd zagraniczny,
  • Zapoznanie z regulaminem uczestnictwa w stażu,
  • Informacja o terminach spotkań przygotowujących dla uczestników i rodziców.

W trakcie spotkania rodzice zostali zapoznani z regulaminem uczestnictwa w projekcie, co  potwierdzili własnoręcznym podpisem. Regulamin jest dostępny tutaj.

Na zakończenie rodzice uczestników otrzymali odpowiedzi na nurtujące ich pytania odnośnie udziału w praktykach zagranicznych ich dzieci.