Dnia 27.02.2019r. odbyło się spotkanie uczniów klasy: III Technikum Ekonomicznego i Technikum Informatycznego z panią Małgorzatą Jankowską – doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie.

Tematyka spotkania dotyczyła działalności Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy. Uczniowie uzyskali informacje dotyczące zasad rejestracji w urzędzie pracy i przyznawania statusu osoby bezrobotnej, dokumentacji potrzebnej do rejestracji osoby bezrobotnej, rodzajów usług i instrumentów rynku pracy, form aktywizacji zawodowej (staże), szkoleń, kursów oraz projektów unijnych związanych z pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Młodzież została zapoznana z ofertami pracy oraz z barometrem zawodów na 2019 rok dla powiatu wschowskiego. Omówiono zawody nadwyżkowe i deficytowe oraz świadczenia pieniężne przyznawane dla osób bezrobotnych.

Uczniowie otrzymali wiele wskazówek niezbędnych dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.

Spotkanie zorganizowała pani Beata Galusik –szkolny doradca zawodowy.