Dnia 24.10.2019r. uczniowie klas: IV Technikum Informatycznego i III Liceum Ogólnokształcącego wzięli udział w warsztatach: ,, Planowanie kariery zawodowej”. Zajęcia prowadzili przedstawiciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wschowie – pani Anika Szlemp i pani Katarzyna Łuczak. Stosując aktywizujące metody pracy doradcy zawodowi dostarczyli młodzieży informacji na temat zasad planowania własnego rozwoju i podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób mogą wykorzystać swoje predyspozycje zawodowe, jak zaplanować ścieżkę edukacyjną i zawodową oraz jak powinna wyglądać droga profesjonalnego rozwoju. Zwrócono uwagę na korzyści wynikające z umiejętnego planowania własnej kariery.
Trafność wyborów edukacyjnych i zawodowych przyczyni się do tego, że przyszła praca pozwoli młodemu człowiekowi na samorealizację, a wykonywany zawód będzie satysfakcjonujący.
Spotkanie zorganizowała pani Beata Galusik – szkolny doradca zawodowy.