Dnia 07.06.2019r. odbyło się spotkanie uczniów klas IIIa i IIIb Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Pełnomocnikiem Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Lesznie – panią Moniką Lewandowską i przedstawicielem Cechu Rzemiosł Różnych we Wschowie – panią Angeliką Baszczyk.

Tematem spotkania były egzaminy czeladnicze. Uczniowie mieli możliwość pozyskania informacji dotyczących procedur, warunków dopuszczenia do egzaminów, niezbędnych dokumentów i standardów wymagań egzaminacyjnych (część pisemna i etap praktyczny). Omówiono również regulacje prawne, miejsca odbywania egzaminów oraz formalności związane z egzaminami poprawkowymi. Zwrócono uwagę na strój egzaminacyjny oraz zasady zachowania. Uczniowie mogli również sprawdzić poziom swojej wiedzy. W czasie spotkania napisali próbny, pisemny egzamin czeladniczy, który został sprawdzony a otrzymane wyniki poddane analizie i indywidualnie omówione. Każdy uczestnik dowiedział się w jakim obszarze powinien bardziej popracować. Uczniowie otrzymali wiele porad i wskazówek dotyczących egzaminów, które czekają ich w przyszłości. Uzyskali odpowiedzi na wiele pytań oraz zostali przeszkoleni w tematyce egzaminów czeladniczych. Mamy nadzieję, że spotkanie zaowocuje tym, że nasi uczniowie będą lepiej przygotowani do egzaminów i osiągną jeszcze większe efekty.

Bardzo dziękujemy za spotkanie.

Szkolny doradca zawodowy

Beata Galusik