Dnia 16.11.2018r. odbyło się spotkanie uczniów klasy: IV Technikum Ekonomicznego z przedstawicielami Banku Spółdzielczego we Wschowie. Naszymi gośćmi były: Pani Arleta Korzan – Dyrektor I Oddziału Banku Spółdzielczego i Pani Arleta Oliwa – Kierownik Wydziału Kadr.
Bank Spółdzielczy we Wschowie jest jednym z liderów wśród Banków Spółdzielczych w Polsce i jest to jeden z większych pracodawców w regionie.
Tematyka spotkania dotyczyła działalności placówki oraz możliwości zatrudnienia naszych absolwentów w banku. Młodzież uzyskała informacje dotyczące: wymagań stawianych potencjalnym pracownikom, zasad rekrutacji , kompetencji priorytetowych twardych i miękkich. Panie podkreśliły istotę wykształcenia, kultury osobistej, zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych oraz sumienności w wykonywaniu powierzonych obowiązków. Praca w banku stwarza możliwość rozwoju osobistego i zawodowego, zapewnia stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia.
Uczniowie otrzymali wiele wskazówek niezbędnych dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.
Spotkanie zorganizowała Pani Beata Galusik –szkolny doradca zawodowy.