Dnia 23.10.2019r. odbyło się spotkanie uczniów klas: IV Technikum Elektrycznego, III Technikum Ekonomicznego i III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych z panią Małgorzatą Jankowską – doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie.
Tematyka spotkania dotyczyła działalności Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy. Uczniowie uzyskali informacje dotyczące zasad rejestracji w urzędzie pracy, dokumentacji potrzebnej do rejestracji osoby bezrobotnej, rodzajów usług i instrumentów rynku pracy, form aktywizacji zawodowej (staże), szkoleń, kursów, bonów na zasiedlenie oraz projektów unijnych związanych z pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Młodzież została zapoznana z ofertami pracy na lokalnym rynku i z barometrem zawodów na 2019 rok dla powiatu wschowskiego. Omówiono zawody nadwyżkowe i deficytowe oraz świadczenia pieniężne przyznawane dla osób bezrobotnych.
Uczniowie otrzymali wiele wskazówek niezbędnych dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.
Spotkanie zorganizowała pani Beata Galusik –szkolny doradca zawodowy.