Dnia 4 listopada 2019r. w Urzędzie Marszałka Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w Sali Kolumnowej, odbyły się obrady VI Lubuskiego Sejmiku Młodzieżowego.

            Na samym początku zostaliśmy podzieleni na dwie grupy: radnych i dziennikarzy, ja znalazłam się w tej drugiej. O godzinie 11:00 udaliśmy się do innej sali na warsztaty dziennikarskie, które były prowadzone przez reporterów radia RMF MAXX oraz Radia Plus. Warsztaty zaczęliśmy od rozmowy o naszych doświadczeniach z dziennikarstwem w szkole oraz pracach z tym związanych – takich jak np. redagowanie szkolnej gazetki. Następnie reporterzy uczyli nas, jak odpowiednio dobrać komunikaty do danej grupy odbiorców. Pokazywali to na przykładzie swojej pracy: Pani Agnieszka z Radia RMF MAXX ma raczej młodszą grupę odbiorców a Pani Karolina z Radia Plus starszą.Następnym punktem warsztatów była nauka o tym, z czego składa się artykuł i jak poprawnie go napisać.Mieliśmy szansę, aby napisać w parach w 5 minut artykuł i zaprezentować go, co wcale nie było takie proste.Okazuje się, że w pracy w radiu bardzo często ma się tylko tyle czasu na sporządzenie artykułu. Na koniec odbyliśmy luźną rozmowę o pracy w radiu oraz otrzymaliśmy zaświadczenia o ukończeniu niniejszych warsztatów.

            O godzinie 13:00 nastąpiło uroczyste otwarcie obrad przez wiceprzewodniczącego Lubuskiego Sejmiku Młodzieżowego Mirosława Marcinkiewicza. Przyjęto porządek obrad i swoją przemowę rozpoczęła Pani Marszałek Elżbieta Anna Polak. Następnie przedstawiony został plan działań na rok 2021/2027.Po długiej i bardzo ciekawej prezentacji wystąpił pan Robert Ostropolskiz  fundacji CODEX,którą opisuje w krótkim wywiadzie, jaki udało mi się z nim przeprowadzić :

-Głównym kierunkiem działań naszej fundacji jest tak zwana deradykalizacja, czyli pomoc członkom środowisk ekstremistycznych w opuszczaniu tych struktur radykalnych i przywracanie ich na nowo do społeczeństwa.Wbrew pozorom jest sporo takich ludzi, którzy chcieliby zerwać ze swoją przeszłością i środowiskiem, z tym, że te środowiska są na tyle mocne, że ich po prostu nie puszczają, i członkowie mają przez to wiele problemów zaczynając od szykanowania w Internecie po akty przemocy fizycznej. Pomagamy im prawnie, merytorycznie a także psychologicznie.

            Następnie zostały przedstawione propozycje klubów radnych: białych, różowych, pistacjowych i żółtych. Każdy z klubów podał kilka propozycji, które chciałby, aby zostały zapisane, uchwalone i oczywiście spełnione. Po prezentacji nastąpiło głosowanie i wybranie 10 propozycji:

  1. Przedsiębiorczość w Praktyce – nauka przedsiębiorczości-warsztaty, wykłady i spotkania z ludźmi biznesu, którzy podpowiedzą młodym, jak zdobyć dobrą pracę, jak założyć własną firmę i jak funkcjonować na rynku.
  2. Młodzi w urzędzie, czyli e-administracja – możliwość załatwiania spraw urzędowych przez Internet oraz edukacja w tym zakresie.
  3. Inwestycja w młodych –  pomoc w wejściu na rynek pracy: większa liczba staży i praktyk w firmach, co pomoże zdobyć doświadczenie, promocja dni przedsiębiorczości – cykliczne, kilka razy w roku, aby młodzi mogli zobaczyć różne firmy; klasy patronackie (co byłoby z korzyścią da firmy i ucznia-firma dostałaby pracownika z doświadczeniem), kursy i projekty dokształcające dla uczniów, stypendia.
  4. Zwiększenie ilości połączeń transportu publicznego – zwiększenie ilości autobusów elektrycznych i stacji dokujących. Bardzo wiele osób dojeżdża do szkół i ma problemy z dotarciem, często autobusy są przepełnione.
  5. Koordynacja transportu i usprawnienie aktualizacji godzin przejazdu – skoordynowanie transportu z uwzględnieniem godzin szkolnych.
  6. Zwiększenie świadomości ekologicznej – zwiększenie ilości godzin w szkołach na temat ekologii, promocja alternatywnych źródeł energii, eventy ekologiczne, edukacja ekologiczna, kampanie społeczne dot. promocji działań eko, kosze recyklingowe.
  7. Większy nacisk na komunikację elektryczną
  8. Zamiana źródeł energii na alternatywne
  9. Zwiększenie dostępności i poprawy jakości edukacji w mniejszych miejscowościach wśród wszystkich grup wiekowych
  10.  Zwiększenie integracji społeczno-ekonomicznej

Na koniec odbyło się wręczenie upominków oraz słodki poczęstunek.

Po obradach udało mi się przeprowadzić wywiad z Marszałek Elżbietą Anną Polak :

 

-Czy w takich sejmikach jak ten dzisiaj obecność młodzieży jest rosnąca czy raczej malejąca?

-Myślę, że jest coraz więcej młodzieży.Są nawet wnioski, aby sejmiki odbywały się częściej.Młodzi dostrzegają potrzebę uczestniczenia w życiu społecznym, także politycznym.Jest to         na pewno  zasługa naszego nowego programu ,,MŁODZI ON-LIFE”, w ramach którego dajemy pieniądze na realizacje inicjatyw ludzi młodych. W  przyszłym roku również będzie to 1milion złotych, granty po 10 tysięcy, więc można realizować różne pomysły.

 

-Jakie propozycje z takich sejmików zostały uchwalone i zapadły Pani szczególnie w pamięć?

-Przede wszystkim Budżet Inicjatyw Obywatelskich.Młodzi ludzie na jednym z sejmików wyraźnie powiedzieli, że jednak pieniądze są potrzebne do realizacji ich pomysłów, nie było łatwo przeforsować ten budżet, bo samorząd nie ma za dużo pieniędzy, to jest tylko 500milionów na zadania obowiązkowe, a to są zupełnie nowe pomysły. W skutek takich spotkań również próbujemy zorganizować więcej połączeń komunikacyjnych, między innymi ze Wschowy, ponieważ jest to problem. Młodzi skarżyli się, że czują się wykluczeni z tego względu, że nie mogą brać udziału w różnych wydarzeniach.

-Co sądzi pani o tym, co zostało dzisiaj zaproponowane przez młodzież na obradach?

-Jest to dokładnie katalog takich wniosków bardzo realnych i bardzo potrzebnych,wpisujących się w strategię rozwoju województwa. Dotyczą właśnie wykluczenia transportowego, potrzeby integracji różnych środowisk, zwłaszcza młodzieży niepełnosprawnej, w ogóle faktem bardzo nas cieszącym jest to, że młodzież bardzo chce uniknąć wykluczenia tych osób.Chcą ułatwić im funkcjonowanie w naszym świecie, co pokazuje wrażliwość dzisiejszej młodzieży na osoby niepełnosprawne oraz chęć pomocy.

 
Izabela Józefiak
Wschowa, 06.11.2019r.