Od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2022 roku realizowany jest projekt ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim”. 

Do chwili obecnej w  stażach wzięło udział 75 uczniów oraz 4 nauczycieli.
Staże uczniów trwają 150 godzin, natomiast nauczycieli 40 godzin. Uczestnicy odbyli staże
w dwunastu zawodach: technik informatyk, technik ekonomista, technik mechanik, technik spedytor, technik elektryk, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, fryzjer, stolarz, elektryk oraz kucharz.

Uczniowie są kierowani do firm w branżach zgodnych z kierunkiem, jakim kształcą się, odbyli już staże u 31 pracodawców i przedsiębiorców tj.: Bank Spółdzielczy Wschowa; Delos Sp. z o.o.; Spółka Komunalna Sp. z o.o.; Zakład Usługowo-Handlowy Henryk Grala; Restauracja SŁAWIANKA; Sklep meblowy GAMA; Protekst Komputer; Galanteria i artykuły przemysłowe Danuta Bielak; Sklep warzywniczo-spożywczy ,,Jarzynka”; FHU ,,Paula” Zofia Nietyksza; Usługi fryzjerskie Krzysztof Janiszewski; Auto-Serwis Mariusz Rusin; Blacharstwo, mechanika pojazdów samochodowych ,,DARKO”; Restauracja FIN DE SIECLE; Kaja Komputer; ELEKTROMAX Dominik Binkowski; Balcerzak Sp. z o.o.; Dobrowolski Sp z o.o., Instalatorstwo Elektryczne Krzysztof Śnieżek; PUH Mariusz Stecyk; Sklep cukierniczo-spożywczy Ewa Naskręt;  Restauracja PLAZA; EL-TIM Leszek Szymański; Centrum Usług Finansowych DWS Waldemar Szeląg; Biuro Rachunkowe Doradztwo Podatkowe Elżbieta Smolicz; Biuro Rachunkowe Ewa Tomaszewska; Gmina Sława; Royalty Line Polska Sp. z o.o.; ESAP Tomasz Myszka; Restauracja AMORRE; FH ,,Ilscy” S.j.

Celem staży dla uczniów jest nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy, zdobycie doświadczenia w środowisku pracy zwiększającego szanse na uzyskanie zatrudnienia oraz podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji w wykonywanym zawodzie.

Natomiast celem staży nauczycieli jest podniesienie kompetencji w zakresie kształcenia zawodowego, zaktualizowanie wiedzy, poznanie nowszych, aktualnie stosowanych technik i rozwiązań w danej branży, a następnie przekazanie zdobytej przez siebie wiedzy i doświadczenia uczniom.

Liderem projektu jest Powiat Wschowski, a partnerami są firma Profi Biznes Group ze Szczecina, Uniwersytet Zielonogórski oraz Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, która jest odpowiedzialna za realizację staży i praktyk dla uczniów i nauczycieli.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4.384.106,22 zł.
Kwota dofinansowania: 4.088.617,46 zł.