„Zróbmy szum wokół wody!”to hasło tegorocznej edycji Światowego Dnia Wody.Przypadające na  22 marca święto zostało ustanowione przez ONZ w 1992 roku.

Po raz kolejny, jako szkoła postanowiliśmy włączyć się w tę akcję i wraz z Polską Akcją Humanitarną zorganizować to wydarzenie. Nasze działania związane z tym przedsięwzięciem trwać będą kilka  dni,podczas których chcemy poszerzyć Waszą wiedzę na temat dostępu do wody pitnej na świecie, wpływu codziennych czynności (np. robienie zakupów) na gospodarkę wodną. Chcielibyśmy także zwrócić uwagę na problemy związane z dostępem do wody pitnej na świecie. Zrobimy to przeprowadzając lekcje związane z tą tematyką, oglądając filmy  oraz dyskutując.

Jednocześnie chcielibyśmy zaangażować Was i zaproponować udział w konkursie dotyczącym problematyki wodnej. Wasze zadanie polegać będzie na przygotowaniu pracy plastycznej, ulotki, wiersza, piosenki czy czegokolwiek, co sobie jeszcze wymyślicie. Oceniać będziemy Waszą kreatywność i pomysłowość ukazujące globalne problemy związane z dostępem do wody.

Swoje prace prosimy dostarczyć do p. Katarzyny Szczepaniak lub p. Arkadiusza Prętkiego do piątku, 19 marca. Można to zrobić dostarczając je do szkoły lub (jeśli pozwala na to forma pracy) wysyłając przez aplikacje TEAMS.

Serdecznie zapraszamy.