Każdy z konsumentów chce mieć pewność, że kupowana przez niego żywność jest bezpieczna pod względem zdrowotnym, dlatego we współczesnym świecie w przemyśle spożywczym i gastronomii funkcjonują systemy zabezpieczeń żywności. Stanowią one gwarancję, że kupowane przez nas produkty spożywcze są bezpieczne.

Stąd udział uczniów drugiej klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w szkoleniu, które pogłębiło ich wiedzę na temat systemów jakości, zarówno tych obligatoryjnych,  jak i dobrowolnych dla wytwórców żywności.

Trenerem podczas warsztatów była audytor – Pani Aleksandra Niparko, z którą uczniowie wspólnie analizowali sens istnienia systemów zabezpieczeń, dokonywali porównań systemów oraz tworzyli, na podstawie obowiązujących zaleceń, elementy dokumentacji systemu HACCP.

 

Szkolenie zorganizowane zostało w ramach projektu MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE WSCHOWSKI.