2

 

jugend

 

dpjw

Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży 2014-2016
JESTEŚMY W FINALE!


SZANSE BEZ GRANIC – WYGRAJ TWÓJ ZAWÓD

 

Uczestnicy projektu: uczniowie klas II TEŻ i I TEI z I ZS oraz klasy BG 11 z PPC-Schule

Zasady udziału w konkursie:

Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży jest międzynarodowym konkursem ogłaszanym raz na trzy lata przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM).  Po raz pierwszy do finału najlepszych dziesięciu projektów konkursu zakwalifikowali się uczniowie I Zespołu Szkół we Wschowie.

Tematyka tegorocznej Nagrody Młodzieży odnosi się do orientacji zawodowej młodych ludzi oraz ich szans na rynku pracy, a MEN podjęło decyzję o zreformowaniu i udzieleniu wsparcia dla polskiego szkolnictwa zawodowego
w najbliższych latach. Stąd udział I ZS i PPC-Schule, jako szkół zawodowych realizujących od 11 lat współpracę
i wymianę uczniów oraz międzynarodowe praktyki zawodowe, wpisuje się idealnie w priorytety polskiego MEN.

Idea projektu:

Stworzenie gry planszowej o powierzchni ok. 200 cm x 200 cm, tło stanowić będą plany miast Limburga i Wschowy. Na obu planach pojawi się wiele pól związanych z orientacją zawodową młodych ludzi (szkoły, firmy, urząd pracy,
i in.) Podczas przechodzenia poszczególnych pól grający otrzymają wskazówki, dzięki którym będą zdobywać punkty oraz prawo do przejścia na kolejne pole. Oba miasta będą tak powiązane podczas gry, aby grający dowiedzieli się również o perspektywach zawodowych młodych ludzi w kraju/mieście sąsiada.
Zasady gry mają być na tyle łatwe, aby w przyszłości mogła być ona wykorzystana przez uczniów
w szkole.

Finansowanie projektu

PNWM zapewnia uczestnikom pokrycie większości kosztów programu poprzez udzielenie maksymalnych stawek dofinansowania PNWM dla projektów w Polsce i w Niemczech. Ponadto na wykonanie gry złożony zostanie do PNWM dodatkowy wniosek.

Niemniej do pełnego sfinansowania kosztów projektu we Wschowie oraz podróży polskich uczestników do Limburga, konieczna będzie dopłata uczestników. Ponadto dużą pomocą dla organizatorów byłoby dodatkowe dofinansowanie w formie np. darowizny od zakładów pracy i innych sponsorów.

 

Plan realizacji projektu : SZANSE BEZ GRANIC- WYGRAJ TWÓJ ZAWÓD

L.p. Działania polskich i niemieckich uczestników projektu Termin Miejsce

 

1. Przygotowanie z udziałem prowadzących i całej klasy

http://zw.pl/staszic-finale-polsko-niemieckiej-nagrody-mlodziezy-2014-2016/
http://elka.pl/content/view/73154/82/

 

grudzień 2014 I ZS Wschowa

 

2. Projekt gry z grupą projektową (uczestnicy obu tygodni wymiany)

http://zw.pl/eurozawod-dobry-start-czyli-pracowity-weekend-uczniow-ze-staszica/

 

30-31 stycznia 2015 O.W. SADYBA Boszkowo

 

3. Spotkanie robocze zespołów prowadzących z PPC-Schule i I ZS 18-20 lutego 2015 Heppenheim / Niemcy podczas Polsko-Niemieckiego Forum Młodzieży

 

4. Wideokonferencja uczestników pl i niem. projektu z udziałem burmistrzów Wschowy i Limburga

http://zw.pl/burmistrzowie-wschowy-i-limburga-objeli-patronat-nad-polsko-niemieckim-projektem/

 

http://elka.pl/content/view/74287/82/

 

24 marca 2015 I ZS i PPC-Schule
5. Przeprowadzenie zadań w ramach realizacji projektu przez całą grupę luty –maj 2015 I ZS, zakłady pracy, urząd pracy, i in.

 

6. Spotkanie polskich i niemieckich uczestników projektu we Wschowie

 

http://zw.pl/uczniowskim-piorem-siedem-polsko-niemieckich-dni-w-staszicu/

 

 

9-16 maja 2015 I ZS Wschowa

 

 

7. Spotkanie polskich i niemieckich uczestników w Limburgu

http://zw.pl/jobo-czyli-staszic-w-limburgu-po-raz-11/

 

24. czerwca –      03. lipca 2015 PPC-Schule Limburg
Prezentacja gry w PPC-Schule
z udziałem uczniów, n-li, dyrekcji szkoły, i zaproszonych gości, m.in. burmistrza Limburga i posła do Landtagu. 
02. lipca 2015 PPC-Schule Limburg
8. Przygotowanie projektu gry do produkcji, prace poligraficzne lipiec-sierpień 2015

 

Wschowa
9. Prezentacja gotowej gry z udziałem uczniów i n-li z I ZS oraz PPC-Schule, dyrekcji szkoły oraz zaproszonych gości, m.in. burmistrza Wschowy i starosty Powiatu Wschowskiego

 

http://zw.pl/staszic-zagrali-w-polsko-niemiecki-jobo/

 

http://elka.pl/content/view/76630/82/

 

10 września 2015 I ZS Wschowa

 

10. Przesłanie gry wraz z dokumentacją do organizatora konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży 2014-2016 , czyli do Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

 

do 15 listopada 2015

 

PNWM Warszawa
11. Rozstrzygnięcie i uroczyste zakończenie konkursu

http://www.pnwm.org/aktualnosci-i-projekty/nagroda-mlodziezy/

 

http://wschowa.info/gra-jobo-wyrozniona/

 

Film z gali finałowej w Warszawie:

https://www.youtube.com/watch?v=4bl9uZ_FCZk

 

26-29 stycznia 2016 Warszawa

 

 

4

 

Jesteśmy otwarci na propozycje nowych pytań do istniejących już zawodów lub pomysły na nowe zawody, a także własne sugestie. Można je nam przekazać pisząc na adres:  jobo1@freenet.de

 

Nowe pytania i zawody będą dostępne do ściągnięcia na stronie:www.wschowa-limburg.de

 

5