TECHNIKUM MECHANICZNE

Przemysł maszynowy należy do intensywnie rozwijających się branż naszej gospodarki a technicy mechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Maszyny i urządzenia są obecne w każdej dziedzinie przemysłu, w każdym zakładzie, w każdej branży, stąd możliwości zatrudnienia technika mechanika są niemal nieograniczone. Kształcenie w tym zawodzie jest bardzo szerokie co sprawia, że zakres prac jaki mogą wykonywać technicy mechanicy jest bardzo duży.

Czym zajmuje się technik mechanik?

Technik mechanik organizuje, wykonuje, nadzoruje prace związane z wytwarzaniem części maszyn oraz obsługą i konserwacją maszyn i urządzeń. Montuje i obsługuje maszyny i urządzenia, wykonuje i naprawia elementy maszyn, urządzeń i narzędzi, organizuje proces obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

Po zakończeniu czteroletniej edukacji absolwent w zawodzie technik energetyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. wytwarzania części maszyn i urządzeń,

  2. dokonywania montażu maszyn i urządzeń,

  3. instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń,

  4. obsługiwania maszyn i urządzeń,

  5. organizowania procesu produkcji.

Gdzie znajdzie zatrudnienie?

Technicy mechanicy znajdują zatrudnienie praktycznie we wszystkich zakładach projektowych, produkcyjnych i usługowych branż, w których są projektowane, produkowane i użytkowane i naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne oraz narzędzia pomiarowe, skrawające i inne. Są zatrudniani w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Najczęściej są zatrudniani na stanowiskach związanych z: obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych, montażem maszyn, kontrolą techniczną, organizacją i nadzorowaniem prac, konserwacją i naprawą eksploatowanych maszyn, organizowaniem zaopatrzenia i zbytu. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem szerokoprofilowym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

bip
dpjw
wtp
jugend