TECHNIKUM EKONOMICZNE

DLACZEGO WARTO

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących w każdym współczesnym przedsiębiorstwie. Oczekiwania pracodawców nakierowane są na praktyczne umiejętności podczas wykonywania czynności zawodowych zgodnych z opisem stanowisk pracy zawartych w Standardach kwalifikacji zawodowych, związanych miedzy innymi z polityką zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księgowością, obrotem pieniężnym, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazy-nową, rozliczaniem produkcji, wykonywaniem prac biurowych. Istnieje konieczność posługiwania się nowoczesną technologią oraz korzystania z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem. Analiza ofert pracy wykazała, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu.

OPIS ZAWODU

Technik ekonomista potrafi:
– stosować zasady zarządzania zasobami rzeczowymi,
– gospodarować finansami,
– zarządzać personelem,
– obliczać, interpretować miary statystyczne,
– przetwarzać wyniki badań,
– sporządzać dokumenty i sprawozdania,
– posługiwać się technicznymi środkami biurowymi,
– ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze,
– prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem,
-wypełniać deklaracje podatkowe,
– współpracować z instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami,
– prowadzić korespondencję biznesową,
– sporządzać plany działania jednostki organizacyjnej,
– obliczać wskaźniki efektywności,
– organizować procesy logistyczne w jednostce organizacyjnej,
– przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
– stosować przepisy prawa.

Ujmując rzecz w skrócie, technik ekonomista to osoba o umiejętnościach poszukiwanych w każdej firmie, instytucji i urzędzie.

bip
dpjw
wtp
jugend