TECHNIKUM ELEKTRYCZNE

DLACZEGO WARTO

Jako uczeń szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk zostaniesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: konserwacji, przeglądów i napraw instalacji i urządzeń energetycznych, wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń energetycznych, nadzorowania i obsługiwania maszyn i urządzeń w elektrociepłowniach, elektrowniach i ciepłowniach.
Po ukończeniu szkoły możesz pracować w zakładach przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, zakładach produkcji urządzeń energetycznych.

Więcej informacji pod adresem: elektrotechnika@protonmail.com

bip
dpjw
wtp
jugend