TECHNIKUM INFORMATYCZNE

DLACZEGO WARTO

Pomimo stosunkowo dużego bezrobocia w Polsce i oznak globalnego spowolnienia gospodarczego, ponad 63% polskich pracodawców specjalizujących się w oprogramowaniu i 54% w sprzęcie, planuje zatrudnić fachowców z branży informatycznej. Tendencja ta w następnych kwartałach ma się utrzymać. Znacząca część tych prognoz dotyczy pracowników średniego szczebla, w tym absolwentów technikum. Powodem dobrych wyników w branży IT jest wejście na polski rynek nowych firm informatycznych i teleinformatycznych, wzrost konkurencji i ciągły postęp technologiczny. Wszystkie te czynniki wymuszają podwyższanie jakości usług, często osiągane przez inwestycje w infrastrukturę IT. Nie bez znaczenia jest też kierunek informatyzacji i cyfryzacji administracji publicznej. Według analiz rynkowych oraz struktury ofert pracy kształcenie w zawodach branży IT jest nie tyle celowe ale wręcz konieczne ze względu nie tylko na zapotrzebowanie rynku pracy ale również na tendencje rozwoju kraju w przyszłości. Ponadto kierunki kształcenia w kwalifikacjach zawodowych technika informatyka wydają się być optymalnie dopasowane do potrzeb rynku pracy.

OPIS ZAWODU

Technik informatyk uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w trzech obszarach branży informatycznej. Planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery. Nadzoruje organizacją pracy podczas montażu. Przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym. Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajności systemy operacyjne. Wykonuje zadania serwisowe polegające na diagnozowaniu i usuwaniu  usterek komputera osobistego, urządzeń  peryferyjnych i systemu operacyjnego. Monitoruje pracę systemów komputerowych. Wykonuje projekt okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej. Dobiera urządzenia sieciowe, komputery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej. Montuje elementy lokalnej sieci komputerowej według projektu. Instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne. Odpowiada za właściwe działanie lokalnej sieci komputerowej. Projektuje i wykonuje modernizację lokalnej sieci komputerowej. Administruje zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej. Podłącza sieć lokalną do Internetu i zabezpiecza przepływ danych w sieci. Nadzoruje politykę bezpieczeństwa danych osobowych w postaci elektronicznej. Diagnozuje i naprawia awarie występujące w lokalnej sieci komputerowej. Technik informatyk projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych. Zabezpiecza strony internetowe oraz bazy danych. Umiejętności informatyczne zdobyte w technikum są bardzo przydatne nawet w sytuacji, kiedy absolwent poszukuje pracy nie związanej ściśle z informatyką.

Programista komputerowy to najbardziej poszukiwany specjalista na rynku pracy. Popyt na umiejętności związane z pisaniem programów wielokrotnie przewyższa podaż, a jest to tendencja, która w ciągu kolejnych lat będzie się nasilać. Sytuacja ta dotyczy rynków pracy w całej Europie. Także inni specjaliści komputerowi są bardzo poszukiwani przez pracodawców (i dobrze opłacani). Grafik komputerowy, projektant stron internetowych, administrator sieci raczej nie muszą martwić się bezrobociem.

bip
dpjw
wtp
jugend