TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

DLACZEGO WARTO

Jako uczeń szkoły  uzyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu:

obliczania wartości kalorycznych i odżywczych posiłków, organizowania obsługi gastronomicznej lokali żywieniowych, rodzajów zastawy stołowej i bielizny stołowej, sporządzania kart menu, określania wpływu poszczególnych składników pokarmowych na funkcjonowanie organizmu człowieka, tworzenie jadłospisów. Po ukończeniu szkoły możesz pracować

w restauracjach, firmach gastronomicznych, hotelach, bursach, pensjonatach, jadłodajniach.

bip
dpjw
wtp
jugend