W czwartek, 7 września, klasy mundurowe naszej szkoły wzięły udział w spotkaniu z przedstawicielami działającego  w naszym mieście Towarzystwa Strzeleckiego im. Batalionu „Parasol”.Inicjatorzy stowarzyszenia,  Piotr Makała i Michał Dudziak, przedstawili młodzieży główne cele stowarzyszenia,  zaprezentowali swoją działalność  oraz przedstawili ofertę kursów i szkoleń. W niedalekiej przyszłości szkoła planuje nawiązanie ściślejszej współpracy ze stowarzyszeniem co z pewnością zaowocuje wieloma ciekawymi inicjatywami.

Osoby zainteresowane działalnością w stowarzyszeniu mogą otrzymać więcej informacji u wychowawców klas mundurowych: Krzysztofa Rękosia, Jakuba Ślipki, Arkadiusza Prętkiego oraz na profilu facebookowym towarzystwa.