Dnia 2 grudnia 2019r. odbyła się wycieczka do stolicy Dolnego Śląska. W wyjeździe uczestniczyło 49 uczniów z klas pierwszych (klasa 1 TLS/8, I TŻ/8, 1 TI/8, 1TEI) i nauczycielki opiekujące się grupą: pani Barbara Gromek, Barbara Przybecka, Joanna Urbanowicz i Agata Dziekańska. We Wrocławiu byliśmy umówieni o godzinie 10 z licencjonowanym przewodnikiem miejskim panem Grzegorzem Dejneką. Wycieczkę rozpoczęliśmy od spotkania na ulicy Świętokrzyskiej i tam początek miał nasz spacer z profesjonalnym przewodnikiem. Przez trzy godziny podziwialiśmy i fotografowaliśmy zabytki i atrakcje turystyczne miasta. Mieliśmy okazję obejrzeć Katedrę (wraz z wieżą widokową) , Ostrów Tumski , Wyspę Piasek, Halę Targową, Ossolineum, Uniwersytet Wrocławski, Jatki . Zwiedzanie zakończyliśmy pobytem na rynku, na Jarmarku Bożonarodzeniowym. Ostatnim punktem naszego wyjazdu był seans filmowy w Multikinie. Miło i przyjemnie spędziliśmy wspólnie poniedziałek, a pobyt na Jarmarku wprowadził nas w magiczny czas Świat Bożego Narodzenia.