Na przełomie listopada i grudnia w Lubuskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP odbyły się kursy podwyższające kwalifikacje zawodowe, w których wzięli udział uczniowie klas III Branżowej Szkoły I stopnia. W ramach kursów „Uprawnienia elektryczne do 1 KV”, „ Kelner z elementami baristy” oraz „Stylista fryzur z elementami wizażu” młodzież miała możliwość zdobycia nowych umiejętności i wiedzy ułatwiających podjęcie zatrudnienia oraz poruszanie się po współczesnym rynku pracy. Podczas kursu „Uprawnienia elektryczne do 1 KV” uczniowie zdobywali wiedzę z zakresu elektrotechniki, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz ochrony przeciwpożarowej. Podczas kursu „Kelner z elementami baristy” uczestnicy pod bacznym okiem instruktorów poznawali praktyczne technik kelnerskie oraz tajniki parzenia kawy. Program kursu obejmował także sztukę rysowania na kawie – latte art. Kurs „Stylista fryzur z elementami wizażu” obejmował zagadnienia związane z profesjonalną stylizacją fryzur, technikami wykonywania makijażu, kreacją wizerunku oraz stylizacji. Wszyscy uczniowie biorący udział w kursach po zdaniu egzaminów otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje.

Paweł Jasiński