W ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim” uczniowie klas Technikum Informatycznego wzięli udział w kursach:
Autodesk 3D Studio Max oraz Cisco CCNA R&S – Routing and Switching Essentials organizowanych
na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna Edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego,
8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.