I Zespół Szkół realizuje projekt: „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie Wschowskim”. Dzięki pozyskanym środkom, uczniowie i nauczyciele biorą udział w kursach kwalifikacyjnych, organizowane są w staże w zakładach pracy dla uczniów, a baza szkoły zyskuje nowe pracownie do kształcenia w zawodach.

Ponadto cyklicznie odbywają się Targi Zawodowe, podczas których pracodawcy, media  
i instytucje powiatowe oraz wojewódzkie przedstawiają swoją ofertę skierowaną do absolwentów szkół.

 

Jednym z ważniejszych punktów tegorocznych Targów Zawodowych 19. października było podpisanie umów o współpracy pomiędzy I Zespołem Szkół i wschowskimi firmami „JEDNOŚĆ” Spółką z o.o. oraz „PRO-TECH” Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Technicznego i Usług . Firma „JEDNOŚĆ” Spółka z o.o.  to wiodący na rynkach europejskich producent pellet na snacki i prażynki zbożowe oraz ziemniaczane.

Firma „PRO-TECH” PZTiU  specjalizuje się  w produkcji walców dla przemysłu poligraficznego, części zamiennych oraz w obróbce metali. Swoje wyroby dostarcza dla takich branż przemysłowych jak: poligrafia, AGD, motoryzacja, przemysł drzewny, przemysł wydobywczy itp.

Umowy zawierają między innymi zasady wzajemnej współpracy oraz odbywania praktycznej nauki zawodu przez uczniów I Zespołu Szkół. Firmy oferują miejsca praktyk dla uczniów 
w zawodach: operator maszyn i urządzeń, elektryk, mechanik maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, operator obrabiarek CNC.

 

I Zespół Szkół współpracuje z wieloma pracodawcami na terenie naszego miasta i powiatu 
w celu realizowania praktycznej nauki zawodu. Podpisanie umowy pozwala na ściślejszą współpracę z korzyścią zarówno dla pracodawcy jak i dla szkoły i uczniów. Przykładem dobrej praktyki może być firma DOBROWOLSKI, z którą I Zespół Szkół w ramach porozumienia organizuje praktykę zawodową oraz zajęcia teoretyczne dla uczniów na terenie zakładu pracy.