Wielcy Polacy – Wielkiej Niepodległej

Konkurs multimedialny – regulamin

1. Cele konkursu:

 • popularyzowanie wiedzy związanej z walką Polaków o odzyskanie niepodległości,
 • zapoznanie z sylwetkami osób, które walczyły o niepodległość,
 • rozwijanie umiejętności samodzielnej i twórczej pracy uczniów z różnymi źródłami wiedzy historycznej,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,
 • kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji, 
 • wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.

 

2. Wymagania konkursowe:

 1. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) lub w programie Impress (pakiet LibreOffice)
  i wysłana na adres e-mail: anello@interia.pl w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach (z rozszerzeniem *.ppt, *.odp).
 2. Praca powinna przedstawiać sylwetkę wybitnej postaci walczącej o niepodległość Polski w latach 1914-1923.
 3. Prace mogą być wykonane indywidualnie lub w grupie 2-osobowej.
 4. Uczestnik/uczestnicy konkursu może/mogą zgłosić tylko 1 pracę.
 5. Jako nazwę plików należy wpisać nazwisko i imię ucznia oraz klasę
  (np. JanKowalski1te).
 6. W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorze pracy.

3. Kryteria oceniania:

 1. Prace będą oceniane przez Komisję w trzech kategoriach wiekowych:
 • Klasy I – IV Technikum
 • Klasy I – III Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Szkoła Podstawowa
 1. Kryteria oceny prac:
 • oryginalne ujęcie tematu – napisane językiem zrozumiałym, mające walory edukacyjne i popularyzacyjne,
 • estetyka i efekt wizualny – zawartość prezentacji – grafika i szata graficzna – przejrzystość – techniczna poprawność wykonania

4. Zwycięzcy konkursu:

 1. Oceny konkursowych prac dokona powołane przez Organizatora Jury.
 2. Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają nagrody – niespodzianki.

5. Terminy:

 1. Prace należy przesłać na adres e-mail: anello@interia.pl
  z dopiskiem Konkurs multimedialny w terminie do 8 listopada 2018
  lub dostarczyć do s. 29.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 listopada.

  KARTA ZGŁOSZENIOWA