W dniach 15-17 czerwca w Centrum Łączności i Informatyki w Zegrzu pod Warszawą odbyły się Mistrzostwa Ligi Obrony Kraju w Wieloboju Obronnym.

Wzięła w nich udział drużyna Lubuskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK, w składzie której dominowali uczniowie I Zespołu Szkół.

Na obiektach centrum i przy wykorzystaniu jego kadry młodzież rywalizowała między sobą w marszobiegu z wykonaniem zadań na podpunktach (rzut granatem, strzelanie z pistoletu, obrona przeciwchemiczna, I pomoc, rozpoznanie, szkolenie techniczne), strzelaniu z karabinka sportowego na 50 m oraz w biegu zespołowym na dystansie 1000 m.

W klasyfikacji generalnej nasi zawodnicy zajęli V miejsce.

O tym, iż nie tylko sprawnością fizyczną są silni świadczy wybór miejsca, które chcieli zobaczyć w stolicy -patrz ostatnie zdjęcie.

WA,SB,KD,DA,KM,MA,MN,KK,MŁ,RM,RR.