W ramach organizowanego pod patronatem Kuratorium Oświaty w Gorzowie V Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia, w I Zespole Szkół we Wschowie miała miejsce akcja pod hasłem: „ Młodzi pytają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”.
Obchody tego dnia odbyły się na dwóch płaszczyznach:
1. W szkole – młodzież w różnorodnych konkursach miała możliwość sprawdzenia swojej znajomości tabliczki mnożenia z zakresu 1 – 500. Trzeba przyznać, że uczniowie radzili sobie całkiem dobrze. W wyniku tych konkursów wyłoniono klasy, które najszybciej i najlepiej liczyły.
2. W mieście – uczniowie naszej szkoły przepytywali mieszkańców Wschowy ze znajomości tabliczki mnożenia w zakresie 1 – 100. Mieszkańcy z różnym zapałem włączali się do akcji, ale Ci, którzy zgodzili się zdać egzamin z tabliczki mnożenia, najczęściej sobie z nią radzili. Wśród nich znaleźli się: pan Wice Burmistrz Miłosz Czopek, Komendant Straży Miejskiej Witold Skorupiński, właścicielka Apteki Pod Orłem Małgorzata Piech i wielu innych znakomitych mieszkańców Wschowy.
Akcja spotkała się z pozytywnym odbiorem ze strony mieszkańców, więc najprawdopodobniej wrócimy do niej za rok. Z ramienia I Zespołu Szkół koordynatorami akcji były nauczycielki matematyki: R. Bednarczyk, M. Sotniczuk i M. Kycej oraz pan Dyrektor Damian Janowicz, który ufundował słodkości dla uczestników zabawy.