22 września br. grupa uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych wzięła udział w kursie „Warsztaty Gastronomiczne Slow Food”. Organizatorem był  Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wschowskim.

Program kursu obejmował szkolenie teoretyczne z zakresu jakości żywności nisko przetworzonej i podstaw prawnych zakładania własnej działalności gospodarczej  oraz warsztaty kulinarne z metod wykorzystywanych w technologii slow food. Uczestnicy kursu mieli możliwość zapoznania się z trendem slow food, który jest kontrpropozycją dla kultury fast food. Żywność przygotowywana według zasad slow food jest żywnością nisko przetworzoną, wytwarzaną metodami tradycyjnymi z całkowitym pominięciem zaawansowanych technologii produkcji żywności.