21 lutego 2017 roku w Zielonej Górze odbył się Wojewódzki Konkurs Wiedzy Informatycznej, w którym wzięli udział uczniowie klasy Ia Zasadniczej Szkoły Zawodowej: Kacper Skrzypkowiak i Mateusz Perek.
Zadanie konkursowe polegało na zaprojektowaniu i omówieniu prezentacji multimedialnych na wybrany temat.
Kacper Skrzypkowiak przygotował prezentację na temat „Grafika komputerowa”, a Mateusz Perek prezentacje na temat „Obróbka plików multimedialnych”. Uczniowie otrzymali dyplomy uczestnictwa w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Informatycznej.

Monika Politańska