Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA

DLA TECHNIKUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Rok szkolny 2018/2019

Przedmioty ogólnokształcące

 

 

Uwaga: Podręczniki do przedmiotów zawodowych uczniowie Technikum zakupią po uzgodnieniu
z nauczycielami na początku roku szkolnego
.

 

PRZEDMIOT KLASA/SZKOŁA PROGRAM PODRĘCZNIK
JĘZYK POLSKI LICEUM

TECHNIKUM

,,Ponad słowami’’

Zakres podstawowy i rozszerzony. Barbara Łabędzka

„Ponad słowami”

Nowa Era
Małgorzata Chmiel, A. Równy

JĘZYK ANGIELSKI Klasy I LICEUM / TECHNIKUM

 

Program nauczania język angielski Matura Focus 2 Pearson
P. Reilly, M. Umińska, B. Michałowski
Klasy starsze

LICEUM/TECHNIKUM

Program nauczania język angielski Longman repetytorium maturalne Pearson

M. Umińska, R. Fricker, B. Hastings,
D. Chandler

JĘZYK NIEMIECKI Klasy I LICEUM / TECHNIKUM

 

Program nauczania język niemiecki Exakt fur Dich 1
Giorgio Motta
wyd. Lektorklett
II LO Program nauczania język niemiecki ,,Exakt fur Dich” 2
Giorgio MottaWyd. Lektorklett
III LO Program nauczania język niemiecki ,, Welttour-repetytorium”
Wyd. Nowa EraAnna Jaroszewska
II TECHNIKUM –
j. niemiecki jako II język
Program nauczania język niemiecki Exakt fur Dich 2

Giorgio Motta

Wyd. Lektorklett

III TECHNIKUM –
j. niemiecki wiodący
Program nauczania język niemiecki Exakt fur Dich 3

Giorgio Motta

Wyd. Lektorklett

III TECHNIKUM –
j. niemiecki jako II język
Program nauczania język niemiecki „Genau 3”

Wyd. LektorKlett

Carla Tkadleckova, Danuta Machowiak

IV TECHNIKUM –
j. niemiecki wiodący
Program nauczania język niemiecki „Abitur – repetytorium”
wyd. WSiPJoanna Szczęk, Anna Kryczyńska – Pham
IV TECHNIKUM –
j. niemiecki jako II język
Program nauczania język niemiecki „Maine Welttour”3
wyd. Nowa Era
Sylwia Mróz – Dwornikowska

 

BIOLOGIA KLASA I – LICEUM, TECHNIKUM Program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych

Marek Kaczmarzyk

„Biologia na czasie”
wyd. Nowa Era
Emilia Bonar,
Weronika Krzeszowiec – Jeleń,
Stanisław Czachorowski
MATEMATYKA KLASA I

 

Program nauczania matematyki w liceum i technikum Zbiór zadań do liceów i techników, klasa I zakres podstawowy i rozszerzony

M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda
Wyd. Pazdro

KLASA II

 

 

 

KLASA III, IV

Program nauczania matematyki w liceum i technikum Zbiór zadań do liceów i techników, klasa II zakres podstawowy i rozszerzony

 

Zbiór zadań do liceów i techników, klasa III zakres podstawowy i rozszerzony

M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda
Wyd. Pazdro

 

FIZYKA KLASY I – LICEUM, TECHNIKUM „Ciekawi świata – poziom podstawowy”

 

Ciekawi świata –fizyka

Adam Ogaza
Wyd. Operon

FIZYKA – zakres rozszerzony KLASA II TEL

KLASA III TEL

Ciekawi świata – poziom rozszerzony Ciekawi świata – zakres rozszerzony

Grzegorz Kornaś

HISTORIA KLASY I, LCEUM / TECHNIKUM

KLASA II TECHNIKUM

Program nauczania z historii Poznać przeszłość. Wiek XX

Wyd. Nowa Era
S. Roszak, J. Kłaczkow

GEOGRAFIA KLASY I, LCEUM / TECHNIKUM Ciekawi świata-geografia zakres podstawowy.
Agata Łazarz
Ciekawi świata – geografia

Wyd. OPERON
Zbigniew Zaniewicz

GEOGRAFIA – zakres rozszerzony KLASY II, III i IV technikum realizujące zakres rozszerzony z geografii Ciekawi świata-geografia zakres rozszerzony. Joanna Podsiadło Ciekawi świata – geografia zakres rozszerzony

Wyd. OPERON

Maria Zawadzka – Kuc
Radosław Wróblewski

CHEMIA KLASY I, LCEUM / TECHNIKUM Program nauczania chemii w szkołach ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy. „Chemia. Po prostu” H. Gulińska, K. Kuśmierczyk Po prostu chemia

Wyd. WSiP

H. Gulińska, K. Kuśmierczyk

CHEMIA – zakres rozszerzony II TŻiUG,
II LO,
III LO
Program nauczania chemii w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla LO i technikum. Maria Litwin, Szarota Styka – Wlazło To jest chemia 1

To jest chemia 2

Wyd. Nowa Era
Maria Litwin, Szarota Styka – Wlazło

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KLASY I, LCEUM / TECHNIKUM Podstawy przedsiębiorczości.
Piotr Krzyszczyk
Ciekawi świata – podstawy przedsiębiorczości

Wyd. OPERON

Piotr Krzyszczyk

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KLASY I, LCEUM / TECHNIKUM Edukacja dla bezpieczeństwa program nauczania szkół ponadgimnazjalnych Ciekawi świata – edukacja dla bezpieczeństwa.

Barbara Boniek, Andrzej Kruczyński, Łukasz Wrycz – Rekowski

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA I   Będzie podany w terminie późniejszym

 

INFORMATYKA KLASY I, LCEUM / TECHNIKUM   Informatyka. Odkrywamy na nowo.

Wyd. OPERON
Arkadiusz Gawełek

 

RELIGIA

 

  Program: Świadek Chrystusa

Ks. A. Hajduk

Kl. I – W blasku Bożej prawdy
Kl. II – Na drogach wiaryKl. III T – Za progiem nadzieiKl. III LO i IV T – W bogactwie miłości
HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASY: II, III LO
III, IV TECHNIKUM
  „Poznać przeszłość” Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Wyd. Nowa Era
Tomasz Maćkowski
WIEDZA O KULTURZE

 

KLASY II LO, IV TECHNIKUM Wiedza o kulturze w LO i Technikum
Barbara Łabędcka
Spotkanie z kulturą
Wyd. Nowa Era
M. Bokiniec, B. Forysewicz
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE   Program własny

Zatwierdzony przez RP

———————————————–
WYCHOWANIE  FIZYCZNE   Program własny

 

————————————————–
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE   Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla szkól ponadgimnazjalnych

T.Król, M.Ryś

————————————————-

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA
ROK SZKOLNY 2018/2019

PRZEDMIOT KLASA PROGRAM PODRĘCZNIK
JĘZYK POLSKI KLASA I

 

KLASA II

Język polski – zrozumieć świat.

Jadwiga Pakulska

E. Nowosielska, U. Szydłowska

„ Zrozumieć świat”

Wyd. Nowa Era

 

JĘZYK ANGIELSKI KLASA I

KLASA II

 

Program nauczania języka angielskiego Real Life (elementary)
M. Hobbs, J. Starr Keddle,
M. Umińska
HISTORIA KLASA I MEN/525/2012 Poznać przeszłość. Wiek XX.

Wyd. Nowa Era

S. Roszak, J. Kłaczkow

FIZYKA KLASA I Ciekawi świata – fizyka „Ciekawi świata – fizyka”

Wyd. OPERON

Adam Ogaza

BIOLOGIA KLASA I Biologia na czasie – program nauczania biologii dla szkół ponadgimnazjalnych

M. Kaczmarczyk

„Biologia na czasie”
Wyd. Nowa Era
E. Bonar, W. Krzeszowiec-Jeleń, S. Czachorowski  
MATEMATYKA KLASA I

 

 

 

KLASA II

Odkrywamy na nowo
B. Kijańska, M. Pająk,
A. Konstantynowicz
Odkrywamy na nowo – matematyka w zasadniczej szkole zawodowej 1.
Wyd. OPERON
B. Kijańska, A. Konstantynowicz Odkrywamy na nowo – matematyka w zasadniczej szkole zawodowej2. 
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KLASA II Program nauczania – podstawy przedsiębiorczości „Ciekawi świata – Podstawy przedsiębiorczości”

Wyd. OPERON
Piotr Krzyszczyk

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KLASA I Edukacja dla bezpieczeństwa – program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych „ Ciekawi świata – edukacja dla bezpieczeństwa”

Wyd. OPERON
Barbara Boniek, Andrzej Kruczyński

 

CHEMIA KLASA I „Po prostu chemia”
H. Gulińska, K. Kuśmierczyk
„ Po prostu chemia”
Wyd. WSiP
H. Gulińska, K. Kuśmierczyk
GEOGRAFIA KLASA I Ciekawi świata – geografia

Agata Łazarz, Zbigniew Zaniewicz

„Ciekawi świata – geografia”
Wyd. OPERON
Zbigniew Zaniewicz

Uwaga: Informacje o podręcznikach do kształcenia zawodowego podadzą nauczyciele uczący na początku roku szkolnego.

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

Klasa  III

PRZEDMIOT KLASA PROGRAM PODRĘCZNIK
JĘZYK ANGIELSKI KLASA III Program nauczania języka angielskiego Real Life ( pre – intermediate)
P. Reilly, R. Dawson, D. Chandler
MATEMATYKA KLASA III Odkrywamy na nowo.
B. Kijańksa, A. Konstatynowicz,
M. Pająk
„ Odkrywamy na nowo – matematyka w zasadniczej szkole zawodowej”
B. Kijańska, A. Konstantynowicz.
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 

KLASA III   Będzie podany w terminie późniejszym
JĘZYK POLSKI KLASA III Język polski – zrozumieć świat

Jadwiga Pakulska

„Zrozumieć świat”
Wyd. Nowa EraE. Nowosielska, U. Szydłowska

 

Uwaga: Informacje o podręcznikach do kształcenia zawodowego podadzą nauczyciele uczący na początku roku szkolnego.