„MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE WSCHOWSKIM”

W I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie od lutego br. realizowany jest projekt pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO- Lubuskie 2020.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół poprzez  podniesienie kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów, oferujący nowoczesną naukę zawodu oraz współpracę z lokalnymi pracodawcami i instytucjami rynku pracy.

Z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży spotkały się indywidualne konsultacje w szkoleniach 1/1 z doradcami zawodowymi w I Zespole Szkół we Wschowie. Wypracowanie mocnych stron ucznia, zniwelowanie słabszych, pobudzanie motywacji i chęci do dalszej edukacji profesjonalnie, przygotuje do praktyk i staży zawodowych oraz pomoże wyznaczyć indywidualny plan działania zmierzający do podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji, aby wykonywać określony zawód.

Dodatkowe zajęcia dla uczniów I Zespołu Szkół we Wschowie w okresie od lutego do czerwca:

–   język angielski zawodowy

–  zajęcia z zakresu uproszczonych form podatkowych i podstaw analizy ekonomicznej

– zajęcia przygotowujące do kwalifikacji E12

– zajęcia z zakresu usług księgowych z zastosowaniem programów finansowo-księgowych

– zajęcia CISCO CCNA R&S 1

– zajęcia dodatkowe dla Technikum Spedycyjnego

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.