22 CZERWCA (PIĄTEK)
GODZINA 8:00
SALA GIMNASTYCZNA