Dwunastu uczniów  IV klasy Technikum Mechanicznego I Zespołu Szkół we Wschowie …
w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim” zakończyli kurs CAD/CAM 2D i 3D. Młodzież podczas kursu poznała zasady pracy w środowisku CAD/CAM, tworzenia modeli 2D i 3D np. na podstawie rysunku technicznego i planowania procesu obróbki – włącznie z wykorzystaniem postprocesorów podczas generowania trajektorii, po której będą się poruszać.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4.384.106,22 zł

Kwota dofinansowania: 4.088.617,46 zł

Projekt realizowany będzie do 30.06.2022.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.