5 czerwca 2017 roku uczniowie projektu: „Modernizacja kształcenia zawodowego w  Powiecie Wschowskim” zakończyli kurs – kierowca wózków widłowych.
Dziesięciu uczestników projektu, 8 uczniów I ZS i 2 uczniów SOSW odbyło zajęcia teoretyczne
w I Zespole Szkół we Wschowie i zajęcia praktyczne w firmie PEAMCO Materiały Budowlane Tomczak Sp. Jawna we Wschowie. Egzamin odbył się 6 czerwca 2017 roku, po odbytych kursach uczniowie otrzymali stosowne zaświadczenie potwierdzające ukończenie danego szkolenia.
Kursy realizowane są przez Powiat Wschowski we współpracy z partnerem – firmą Profi Biznes Group ze Szczecina.
Celem kursu było przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z bezpieczną wymianą butli LPG w wózkach zasilanych gazem.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Bez tytułu