SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Nauka przedmiotów ogólnokształcących odbywa się  w naszej szkole, natomiast przedmiotów zawodowych – na miesięcznych kursach w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Nauka trwa 3 lata. Po jej ukończeniu uczeń otrzymuje tytuł robotnika wykwalifikowanego. Następnie może kontynuować naukę, albo jako fachowiec podjąć pracę w każdym zakładzie pracy w  swojej dziedzinie.

Polecamy zawody:

–  sprzedawca,

–  mechanik samochodowy,

–  ślusarz,

–  lakiernik

oraz w dowolnym zawodzie zgodnym z wykazem zawodów w województwie lubuskim. Aby kształcić się w Branżowej Szkole I Stopnia, należy podpisać umowę z pracodawcą o praktyczną naukę zawodu. Szczegółowych informacji udziela sekretariat Szkoły.

bip
dpjw
wtp
jugend